Архив | 21.03.2021

QAZAN XANIN URUZA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

(Uruzun dustaq olduğu boy)          

Ay oğul, bəri gəl! Sağ ələ baxdım,
Sağ əldə qardaşım Qaragünəydi, —

İgiddir, qan tökən, baş da kəsəndir,

Qənimət də alıb, qazanıb ad da.

Dayım Uruz idi sol əlimdəki,
Qan da axıdıbdır, baş da kəsibdir,

Qənimət də alıb, qazanıb ad da.
Qarşıma baxanda, önümdə səndin,
On altı yaşına çatmısan indi,
Bir gün düşüb öləm, sən qalacaqsan,
Sən hələ yay çəkib ox atmamısan,
Yağı qanını da axıtmamısan.

Hələ almamısan Oğuzda ad-san.

21. 03. 2021, Samara

URUZUN QAZAN XANA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

(Uruz bəyin dustaq olduğu boy)

Buyur, ağam Qazan, sözümü dinlə!
Güldün qəhqəhəylə baxıb sağına,

Gördüm çox sevindin baxıb soluna,

Nədənsə ağladın mənə baxıb sən,

Söylə, səbəb nədir, əgər deməsən,
Qalxaram, duraram onda yerimdən,
Yığaram qaragöz igidlərimi,
Qan Abxaz elinə sürüb gedərəm.
Orda əl basaram qızıl xaça mən,
Öpərəm keşişin hələ əlindən.

Alaram qaragöz kafir qızını,

Bir daha görmərəm sənin üzünü.

Niyə, ağam Qazan, ağladın belə?

Qurban qara başım, söylə, tez elə!

20. 03. 2021, Samara