QAZAN XANIN URUZA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

(Uruzun dustaq olduğu boy)          

Ay oğul, bəri gəl! Sağ ələ baxdım,
Sağ əldə qardaşım Qaragünəydi, —

İgiddir, qan tökən, baş da kəsəndir,

Qənimət də alıb, qazanıb ad da.

Dayım Uruz idi sol əlimdəki,
Qan da axıdıbdır, baş da kəsibdir,

Qənimət də alıb, qazanıb ad da.
Qarşıma baxanda, önümdə səndin,
On altı yaşına çatmısan indi,
Bir gün düşüb öləm, sən qalacaqsan,
Sən hələ yay çəkib ox atmamısan,
Yağı qanını da axıtmamısan.

Hələ almamısan Oğuzda ad-san.

21. 03. 2021, Samara