URUZUN QAZAN XANA DEDİYİ

U LENİ. KİNO

(Uruz bəyin dustaq olduğu boy)

Buyur, ağam Qazan, sözümü dinlə!
Güldün qəhqəhəylə baxıb sağına,

Gördüm çox sevindin baxıb soluna,

Nədənsə ağladın mənə baxıb sən,

Söylə, səbəb nədir, əgər deməsən,
Qalxaram, duraram onda yerimdən,
Yığaram qaragöz igidlərimi,
Qan Abxaz elinə sürüb gedərəm.
Orda əl basaram qızıl xaça mən,
Öpərəm keşişin hələ əlindən.

Alaram qaragöz kafir qızını,

Bir daha görmərəm sənin üzünü.

Niyə, ağam Qazan, ağladın belə?

Qurban qara başım, söylə, tez elə!

20. 03. 2021, Samara