Архив | 13.03.2021

DƏDƏ QORQUTUN SÖYLƏDİYİ

U LENİ. KİNO

Allah deməyincə düzəlməz işlər,
Kişinin qazancı Tanrıdan gələr,

Qəzası əzəldən yazılıb qulun,
Əcəlin vədiylə yetişər ölüm.

Çıxan can qayıtmaz, dirilməz ölən,
Bu Qara dağ boyda sərvəti olan,

Ha yığa, qismətdən çox yeyə bilməz,
Sular qarışmaqla dənizə dönməz.

Tanrı sevgisi yox təkəbbürlüyə,
Könlü uca tutan başına döyər.

Saxla —  oğul olmaz yad balasından,
Böyüyüb gedəcək yada salmadan.

Kül təpəcik olmaz, kürəkən – övlad.

Eşşək qatır olmaz yüyənləsən də,
Kəniz xanım olmaz don geyinsə də.

Lopa-lopa yağa qar, yaza qalmaz,
Çəmənin yaşılı payıza qalmaz.

Gözləmə bez olar əski pambığın,
Düşməndən  dost olmaz, hədərdi qayğın.

Ağaclar qırılar yol çəkiləndə,

Qılıncdır döyüşdə sonu həll edən.

Kişi ad çıxarmaz qıymasa mala,

Qız gərək öyüdü anadan ala.

Oğul süfrə açar, görsə atadan,
Bir göz işığıdır ataya oğlan.

Ataya ümiddir ağıllı olan.

Ata mal qoymasa, neyləsin oğlan.
Başda dövlət yoxsa, nə fayda maldan…

Ağılsız adamın şərindən sizi,
Xanım, qoy saxlasın Tanrının hifzi…

13.03. 2021, Samara