Архив | 15.03.2021

XATININA DİRSƏ XANIN DEDİYİ

U LENİ. KİNO

Durummu yerimdən indi, xan qızı?

Keçsinmi əlimə yaxan, boğazın?

Dizimin altına səni salımmı?

Poladüz qılıncı ələ alımmı?

Ayırım başını bəlkə bədəndən?

Sənə don geydirim öz al qanından?

Can necə dadlıdır, bilərsən onda.

Xan qızı, səbəbi nədir, de mənə!

İndi qatı qəzəb edərəm sənə!

15.03. 2021, Samara

URUZUN AĞACA SÖYLƏDİYİ

U LENİ. KİNO

“Ağac” desəm sənə, utanma, ağac!!

Məkkə, Mədinənin qapısı ağac!

Museyi-Kəlimin əsası ağac!

Böyük, gur suların körpüsü ağac!

Qara dənizlərin gəmisi, ağac!
Şahmərdan Əlinin yəhəri ağac!

Zülfüqarın qını, qəbzəsi ağac!

Həsənlə Hüseynin beşiyi ağac!

Kişinin, arvadın qorxusu ağac!

Başından baxarsam, başın yox, ağac!

Dibindən baxarsam, dibin yox, ağac!

Səndən asılarsam, götürmə, ağac!

İgidliyim tutsun, götürsən, ağac!

Qara qullarıma buyura biləm,
Səni para-para doğraya, ağac!

14. 03. 2021, Samara

SALUR QAZANIN İTLƏ XƏBƏRLƏŞMƏYİ

U LENİ. KİNO

Qaranlıq axşamda vaf-vaf hürən it!

Dil çalıb ayranı içə verən it!

Oğrunu cürətlə qarşılayan it!

Ürküdüb canına qorxu salan it!

Yurdumdan xəbər de, qadan alaram,

Qara başım qurban, borclun olaram!

13.03. 2021

Запись опубликована 15.03.2021, в şeirlər-2021.