Архив | 09.09.2022

ƏN NƏS SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

114sura_nas

De:

İnsanın Tanrısına,
İnsanın məliyinə,
Sığınıram —  qorusun,

Şər törədib itənin,

Fitnələrindən məni.

O kəsdən ki, qəlbləri

Şübhələrə sövq elər.

Tanrıdır müdafiəm,

Cindən və insandan həm.

08.09. 2022, Samara