Архив | 04.09.2022

ƏL HUMAZA SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

2021 лето

Vay halına o kəsin ki,

Böhtan atar, tənə edər.

Yığar pulu, malı-mülkü,
Yığar axır günə qədər.

Ümid elər ki, sərvəti,
Yaşadar onu əbədi.

Fəqət o sarsıdıcı,
Oda atılacaqdır.

Hardan bilə bilərdin,
Sarsıdıcı od nədir?

Allahın alovlanan

Odudur ki, yüksəlir,
Üstündə ürəklərin.

Uca sütunlar üstdə,
Qapanır qübbə kimi.

02. 09. 2022