Архив | 02.09.2022

 ƏŞ ŞƏRH SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

Məgər açmadıq biz sənin sinəni?

Və belini əyən ağırlığıyla
Yükdən qurtarmadıq məgər biz səni?

Ucaldıb adını salmadıq dilə?

Nə çətinlik ola, həqiqətən də,
Dalınca yüngüllük gəlir, bitəndə.

Və azad olan tək qatıl sən işə,

Və Tanrına doğru yönəl həmişə.

01. 09. 2022, Samara