Архив | 06.09.2022

ƏL ƏLA SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

2021 лето

Tərif  de Tanrının ali adına,
Nizam, ölçü verib yaratdığına!

Odur təyin edən, yola qoyan həm,

Yaşıl otlaqları odur göyərdən,

Qaraldıb zibilə sonra döndərən.

Sənə oxudarıq, sən də yadında

Saxlarsan hər şeyi, yalnız Allahın,

İstəmədiyini sən unudarsan.

Bəllidir Allaha həqiqətən də,

Açıqda olan da, gizlədilən də.

Lap yüngül elərik yüngülünü biz.

Öyüd ver, deyilsə öyüd xeyirsiz.
Öyüdün yetişər qəlbi xofluya,

Bədbəxt olan kəssə çevirər arxa.

Böyük od içində o kəs yanacaq,
Nə ölüm, nə həyat var odda ancaq.

Təmizlənir kimsə — qazanır o da,

Rəbbi yadında və  dualarında.

Üstün bilirsiniz siz bu həyatı,

Axirət daha xoş, həm də əbədi.

Bu sözlər əvvəlki yazılarda var,

Qalıb İbrahimdən, Musadan onlar.

04-05. 09 2022, Samara