Архив | 07.09.2022

ƏL BƏLƏD SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

2021 лето

Bu şəhərə and içirəm!

Sakinisən bu şəhərin sən özün həm.

Və and olsun törədənə, həm də ondan törənmişə!

İnsanı biz qayğılarla yaşamağa yaratmışıq .

Düşünürmü yenə bilməz onu heç kim?

Deyir: “Saysız malı, pulu məhv elədim!”

Zənn eləyir bəlkə heç kim onu görməz?

İki gözü vermədikmi biz ona bəs?

Dili, qoşa dodağı da.

Onu iki yüksəkliyə biz yolladıq,

Dik aşmağa fəqət o, cəhd eləmədi.

Nə bilərsən maneəni aşmaq nədir!

Bu, bir qulu azadlıqğa buraxmaqdır,

Yedirməkdir aclıq vaxtı

Bir yetimi qohumlardan,

Sürünən yoxsulu ya da.

Mömin ola sonra elə

Ki, hər kəsi mərhəmətə və səbrə sövq edə bilə.

Belələri sağ tərəfdə yer alacaq,

Kimlər bizim ayələrə inanmadı, sol tərəfdə yer tapacaq.

Üstlərində odlu qübbə qapanacaq.

06-07. 2022, Samara