Архив | 05.09.2022

ƏT TƏKASUR SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

2021 лето

Çoxdur çoxaltmağa ehtirasınız,

Bir gün məqbərəyə gedənə qədər.

Yox, hökmən tezliklə bilərsiniz siz.

Tezliklə sizlərdən hər biri bilər.

Bilə bilsəydinin əgər yəqin  siz!

Cəhənnəm odunu görəcəksiniz,

Həqiqətən və öz gözlərinizlə.

O gün soruşular hər birinizdən,
Nemət olan nədir, məziyyət nədir.

03. 09. 2022, Samara