Архив | 26.09.2022

QURAN ŞEİRLƏRİ: ŞƏHADƏTLİK VƏ ƏDALƏT. 5; 8-9

5-я сура

Ey iman gətirələnlər! Tanrınızın önundə

Mətin və sınmaz olun! şəhadətlik edəndə

Ədalətli, düz olun. Kiməsə nifrətiniz
Azdırmasın —  qoruyun ədalət hissini siz.
Allah xofu kimidir ədalətlilik, bilin,

Qorxun Alllahdan, o nə edirsinizsə, bilir.

+

Kim iman gətirərsə, görərsə yaxşı işlər,
Allah onu bağışlar vэ mükafat vəd elər.

26. 09. 2022, Samara