Архив | 14.09.2022

ƏL ADİYAT SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

100_sura_gadiyat

And içirəm çapıb tövşəyənlərə, 

Çaparaq qığılcım çıxaranlara,

Həmlə edənlərə dan söküləndə,

Qalxar toz dumanı sürüb gələndə.

Gəlib təpildilər qoşuna cəmən.

Doğrudan nankordur Rəbbinə insan,

Və buna şahiddir onun özü də,

Varda, nemətdədir qəlbi, gözü də.

Məgər o bilmir ki, gün gələcək ki,

Bilİnəcək bütün qəbirlərdəki,

Və çıxacaq üzə ürəklərdəki?

O gün hər işləri Tanrıya bəlli.

13. 09. 2022, Samara