Архив | 23.09.2022

QURAN ŞEİRLƏRİ: XOŞ SÖZ VƏ PİS SÖZ (14; 24-26)

surə 14

Heç düşünmüsənmi Allahın çəkir

Zərb-məsəli necə?  Xoş sözü elə

Ağaca bənzədir ki, bərkdir kökü,

Qalxır budaqları, başı göylərə.

 +

Rəbbinin izniylə gözəl meyvələr

Hər hansı bir vaxtda verir bu ağac.

Pis sözsə ağacın pisinə bənzər –

Kökü yerdən çıxıb, gec-tez aşacaq.

 

23.09. 2022, Samara