Архив | 03.09.2022

ƏL FİL SURƏSİNƏ BƏNZƏTMƏ

2021 лето

Görmədinmi sən məgər,
Sənin Rəbbn neylədi

Filin yiyələrinə?

Bütün hiylələrini

Yanlış və heç elədi.

Göndərdi qatar-qatar

Quşları üstlərinə.

Quşlar daşa basdılar,
Bişmiş gildən onları.
Dəni yeyilib gedən,
Zəmiyə döndərdilər.

02. 09. 2022, Samara