Архив | 30.09.2022

QURAN ŞEİRLƏRİ: BAŞQASINA GÜLMƏK VƏ LƏQƏB HAQQINDA 49;11

49 СУРА

İman gətirənlər! Qoy kişilərdən
Biri digərinə gülməsin heç vaxt.

Qadın da qadına; lağa qoyulan,

Yaxşıdır bəlkə də lağa qoyandan.

 +

Möminlər! Bir kişi gərək heç zaman,
Başqa bir kişiyə  gülməyə gərək,

Qadın da qadına; lağa qoyulan

Yaxşıdır bəlkə də lağa qoyandan.

Kiməsə ayıb ad, ləqəb verərək,
Özünü alçaldar, bilin, müsəlman!

30. 09. 2022, Samara