UİLYAM ŞEKSPİR. 63-CÜ SONET

Sonnet_63_1609.jpg

                                Against my love shall be as I am now…

Sevgimi mənim tək zaman haçansa,

Üzər, zədələyər qəddar əliylə.

Qanını qurudar, qırışlar basar,
Alnına; gecəyə doğru köç eylər

=
Gəncliyin səhəri; ixtiyarında,

Olan bərabərsiz gözəllikləri,

Ya məhv edər, gözdən itirər ya da,

Bahar sərvətinin qalmaz əsəri.

=

O günə qarşıdır tədbirim indi;
Gəlib haqlayanda iti bıçaqlı,

Sevgilim ölsə də onun əlində,
Surəti yaddaşda əbədi qalsın.

=

                      Qara misralarda gözəllik qalar,

                      Şerim yaşadıqca, o da canlanar.
                   

İngiliscədən tərcümə

20.02.2018

Samara