Архив | 15.08.2018

      ŞARL BODLER. QU

бодлер

       Le Cygne

Viktor Hüqoya

I

Andromaxa, sizsiniz fikrimdə, bu xırda çay,

Yaslı bir aynadır ki, onu dulluq dərdiniz,

Sonsuz əzəmətiylə parladardı haçansa,

Göz yaşınızla artan bu yalançı Simois,

 

Cücərtdi torpağını yaddaşımın bir anda,

Yeni Karrusel boyu gəzib-dolaşdıqca mən.

Köhnə Paris yox daha (daha tez dəyişəndir,

Şəhər forması, əfsus, öləri bir ürəkdən).
İndi yadıma ancaq düşür sıra baraklar,

Və köhnə karnizlərin, sütunların qalağı.
Otlar, gölməçələrdə yaşıllanan bloklar,

Və cürbəcür zibil hər pəncərənin qabağı.

 

Buralarda haçansa bir heyvanxana vardı,
Yadımdadır, bir səhər, Əmək oyanan zaman,
Soyuq, aydın səmanın altda, qaldıranda,
Zibilçi, süpürgəçi sakit havada tufan,

Bir qu gördüm, qaçıbdır yəqin ki, qəfəsindən,
Pərdəli pəncələri səkini döyəcləyir.
Ağ lələyi sürünür torpağı üzərində.

Dimdik açıb qurumuş çay qırağına gəlir,

 

Sinirli çimizdirir tozda qanadlarını,
Doğma gölün qüssəsi ürəyində, ağlayır:
“Yağış, haçan yağarsan?Çaxarsanmı, ildırım?”

 Bu bədbəxti görürəm, qəribə, fatal nağıl,

 

Ovid adamı kimi, bəzən göylərə sarı.
Qəddar maviliyiylə bizə gülən göylərə.

Titrəyən boynu üstdə başını o qaldırır,
Elə bil ki, Tanrıya məzəmməti yönəlir!

II

Paris dəyişir! Ancaq mənim qüssəm həmindir!

Yeni-yeni saraylar, bloklar, taxtabəndlər,

Köhnə şəhər mənimçün alleqoriya indi,

Əziz xatirələrim qəlbi daş kimi əzər.

 

Luvrun özündəsə bir surətin əsiriyəm,

Dəli kimi çırpınan sonam düşür yadıma. 

Sürgün adamları tək güləməli, zəifdir həm,

Bir istəklə üzülür həmişə! Andromaxa,

 

Sizi də, rəzil heyvan, düşündüm; igid, adlı,

Əri atıb Pirrhusun ağuşuna atılan

Hektorun dulu, əfsus! Helenosun arvadı,

Boş məzarın yanında ekstazla qıvrılan!

 

Yada düşür üzülmüş. vərəmli zənci qız da,
Palçıqda ayaq döyür, yorğun gözü axtarır,
Sıx dumandan yaranan bir divarın dalında,

Möhtəşəm Afrikanın şirin kokoslarını.

 

Düşünürəm əbədi nəyisə itirəni,

Düşər yadıma kim ki, göz yaşına təşnədir,
Canavar əmən kimi, sorar, əmər Dərdini

Məzlum yetimlərin ki, gül kimi solub gedir.

 

Mənim köhnə Xatirəm şeypurunu gurladır.

Ruhumun çəkildiyi bir meşədə həmçinin,

Adada unudulmuş matroslar düşür yada,

Yenilmişlər, əsirlər!… ah, nə bilim daha kim…

Fransızcadan tərcümə

28-29.07. 2018

Samara