Архив | 21.08.2018

ŞARL BODLER. QURBAN

бодлер

Une Martyre

                  Naməlum bir ustanın rəsmi

Qızıl naxış toxunmuş parçalar, flakonlar,

Mebel duyğu doğuran,

Mərmər şeylər, şəkillər və xoş ətirli donlar,
Nəfis qırçınlarıyla döşəməyə sallanan.

 

Dəmirçixana kimi isti otaqda hava,
Təhlükəli, ölümcül.

Son dəfə nəfəs alıb şüşə məzarlarında,

Burda çiçəklər ölür.

 

Burda başsız  meyitdən qırmızı və isti qan

Axır iti çay kimi,

Balıncın üzü içir qızıl qanı doymadan,
Necə su içər zəmi.

 

Gölgədən yaranaraq bizi heyrətə salan,
Ağımtıl görüntü tək.

Keçə kimi sıxılmış bozumtul-qara saçlar,
Qana bulaşmış bəzək

 

Qaymaqçiçəyi kimi fikirsiz baş dincəlir.

Gecə masası üstdə.
Bərəli gözlərindən toran qalxır elə bil,
Baxış tutqun və süstdür.

 

Lüt bədənsə yataqda nə utanır, çəkinir,

Təbiətin verdiyi

Sirli əzəməti və fatal gözəllikləri,
Açıb göstərir indi.

Gülrəng, qızıl qaytanlı corabı ayağında,

Suvenir kimi qalır;

Alovlu gizli göz tək almaz işıq yağdırır,

Onun corabbağları,

 

Bu təkliyin xüsusi cəhəti və möhtəşəm
Portretdəki xumar,
Həm işvəli gözləri onun, uzanışı həm,

Şər bir eşqdən danışar,

 

İnfernal öpüş dolu qəribə təntənələr

Cinayətkar kef-damaq,
Pərdə qırışlarından boylanan bəd mələklər,
Baxırdı həzz alaraq.

 

Fəqət nəzər salırsan nəfis arıqlığına

Bu tin-tin çiyinlərin
Bir az dik baldırlara, qəzəbindən qıvrılan
İlan kimi belinə,
O hələ necə gəncdir! –Qəlb üzülüb, qüssənin

Duyğular əsiridir

Onlardımı açılan tamarzı sürüsünə,
Cilovsuz həvəslərin?

 

Sağkən, necə də sevsən, doyura bilmədiyin,
İntiqamçı  insanın,

Doyurdumu lütfkar və süst bədənin indi,
Bitməz ehtirasını?

 

Danış, nətəmiz meyit! Qapdımı titrək əllə

Sənin qalın saçını,
Qorxulu baş, basdımı soyuq ağzına, söylə,
Ali əlvidasını?

 

Bu heyvərə dünyadan, rəzil kütlədən uzaq,
Uzaq məhkəmələrdən,
Yat, qəribə yaranış, yat dincini alaraq,

Sehrli məqbərəndə.

Zövcən dünya dolaşar, ölməz ruhun sənin də,
Onu yatanda izlər.

Saxlar sədaqətini sənə o indən belə,
Və ölən günə qədər.

 

Fransızcadan tərcümə

07-08.08. 2018

Samara