Архив | 19.08.2018

ŞARL BODLER. PARİS YUXUSU

бодлер

                               Rêve parisien

                     Konstanten Qisə

I

Hələ indiyəcən ölərilərdən,
Belə müdhiş peyzaj görən olmayıb.

Bu səhər yenə də əsiriyəm mən,
Həmin mənzərənin, uzaq, dumanlı.
Yuxu qələbəlik möcüzələrdən!
Bəlkə şıltaqlıqdan, bəlkə inaddan,
Bütün bu dəyişən bitkiləri mən,
Çıxardım biryolluq tamaşalardan,

 

Və öz dühasıyla vüqarlı kimi,

Mənim öz tablomda ləzzət aldığım,
Metalın, suların ya da mərmərin,
Qəlbi məst eləyən monotonluğu.

 

Babildir pillələr, tağ sıraları,
Bu saray cəlallı, uca və əngin.

Xam ya da cilallı qızıla axır,

Suyu hovuzların, şəlalələrin.

 

Şəlalələr burda ağır, möhtəşəm,

Büllurdan yaranan pərdələr sayaq.

Həm işıqlıdırlar, parıltılı həm,

Metal divarlardan düşən, sallanan.

 

Burda ağac yoxdur, kolonnadalar,

Mürgülü gölləri alıb dövrəyə

Onlara baxaraq nəhəng nayadlar,
Elə qadınlar tək özünü öyər.

 

Mavi su axını baş alıb gedir,

Sıxılıb yaşıl və al sahillərə.

Milyon lyölərlə yolu qət edir,
Çatır kainatın bitdiyi yerə:

 

Daşlar vardı orda eşidilməmiş,
Vardı möcüzəli dalğalar orda.

Nəhəng buzlaqların sinəsi gümüş,
Nəyin əksi düşsə, onda parıldar.

 

Orda Qanqlar səma ucalığından,

Dinib-daışmadan, qayğısız, soyuq,

Xəzinə axıdır urnalarından,

Almazdan yaranan girdaba doğru.

 

 

Nağıl aləminin memarıyam mən,

Mənim iradəmlə, istəsəm əgər,

İpə-sapa yatan sakit okean

Divarları inci tuneldən keçər;

 

Hər şey, qara rəngin özü də hətta,
Cilalı və parlaq görünmədəydi.

Büllurlaşmış işıq şüalarında.

Maye cəlalını əbədilədi.

 

Üstəlik ulduz yox, nə də ki yanar,

Bir şölə səmanın lap ucqarında,

Bu möcüzələri işıqlandıra,
Onları xüsusi bir od parıldar!

 

Üstündə bu səyyar möcüzələrin,

Pərvazlanıb uçar (ağır xəbərdir!

Heç nə qulaq üçün deyildir, hər şey,

Göz üçün!) Sükutu əbədiyyətin.

II

Od dolu gözlərim açılan kimi,

Dəhşət gördüm miskin hücrələrimdə,
Duydum qayğıların rəzil tiyəsi,
Mənim ürəyimi deşir yenə də.

 
Matəm ahəngiylə saat bu zaman,
Vurdu kobudluqla düz günortanı.

Axıb tökülürdü səmadan toran,
Bürüyürdü qəmli və lal dünyanı.

 

Fransızcadan tərcümə

04-05. 08.  2018

Samara