Архив | 17.08.2018

ŞARL BODLER. QUMAR

бодлер
   Le Jeu

Bozarmış kürsülərdə qocalmış kurtizanlar,
Qaşa qara çəkilib, gözsə qəmzəli, fatal.

Nazllanırlar, yuxa tək nazik qulaqlarından,
Metallı və incili sırğaları sallanar;

 

Göy mahud ətrafında dodağıyox çöhrələr,
Dodaqların rəngi yox, çənələrinsə dişi,

Cəhənnəm qızmasıyla sanki titrəyən əllər,

Ya titrəyən sinəni, ya da boş cibi eşir;

 

Kirli tavanın altda bır sira çıraq yanır,

İri yağ lampaları yayır işıqlarını,

Qanlı tər axıtmağa bura təşrif  buyuran

Tutqun alınlarına tanınmış şairlərin;

 

Belə bir qara tablo gecə yuxumda mənim
Canlanır aydıngörən gözümün qabağında,

Toran, soyuq yuvanın özüm dirsəklənirəm,
Küncündə, və sakitəm, bir az həsədli hətta.

 

 

Həsədliyəm bunların sönməz ehtirasına,
Yaslı şənliyinə də qoca fahişələrin,

Utanmadan yanımda alıb-satır hamısı,

Biri köhnə şərəfi, gözəlliyini biri.

 

Və qorxuram həsəddən o zavallı insana,
Girdab qırağına ki, başılovlu yüyürər.

Və qan vurar beyninə, üstün bilər sonda da,
Ölümü o, qüssəyə, cəhənnəmi heçliyə!

Fransızcadan tərcümə

01. 08. 2018

Samara