Архив | 13.08.2018

ŞARL BODLER.  ÇUBUQ

бодлер

La Pipe

Ahıl bir ədibim çubuğuyam mən;
Gözdən keçirərsə yaxşı kim məni

Görər həbəş kimi, kafr kimiyəm,
Bilər ki, sahibim ayrı cür çəkən.

 

Mən bir daxma kimi tüstüləyirəm,

Haçan başdan aşır qüssəsi, dərdi.

Elə bil mətbəxdə hazırlıq gedir —
İndicə əkinçi tarladan dönər.

 

Bükürəm qəlbini, yırğalayıram,
Pərişan dalğalı və mavi torla
Ucalır ağzımdan o sonra odla,

 

Odlaram elə bir qüvvəli balzam,

Könlünü həm alar, sağaldar həm də,

Təmizlər üzülmüş ruhunu qəmdən.

Fransızcadan tərcümə

27.07. 2018

Samara