Архив | 20.08.2018

Ş. BODLER. «XOŞÜRƏK QULLUQÇU QIZ, SİZDƏ QİBTƏ DOĞURAN…»

бодлер

La servante au grand coeur dont vous étiez jalouse

 

Xoşürək qulluqçu qız, sizdə qibtə doğuran,
Yatır ot altındaca həqiranə hər zaman.

Gərək bir az gül-çiçək yığıb ona aparaq,
Zavallı ölülərin böyük qüssələri var,

Qocaman ağacların qayçısı Oktyabr,

Elə ki mərmər daşı nəfəsiylə dalayır,

İsti yorğan-döşəkdə yatan yaşayanları

Onlar nankor sayarlar; özlərini qaranlıq

Yuxular basır bu baxt; nə yataq yoldaşı var,

Tapılmır heç kim də ki,  əylənib danışalar.

Qurdlar deşib dağıdan qoca skeletləri,

Qış qarının soyuğu iliyəcən titrədir.

Bütöv bir əsr keçir dostları ya ailə

Dəyişincə məzara gətirilən gülləri.

Elə ki axşam ocaq oxuyar, fısıldayar,
Görürəm ki, o gəlib oturub kresloda.

Mavi, soyuq dekabr gecələrində əgər,

Görsəm ki, otağımın bir küncündə gizlənər,

Qalxıb gəlib əbədi yatağından, qayğılı,

Ana qayğısı görsün indi boy atan oğlu.

Görüb boş bəbəyindən göz yaşı sel tək axır,

Mən bu dindar qəlbliyə nə cavab verim axı?
fransızcadan tərcümə

03-04. 08. 2018

Samara