Архив | 24.08.2018

ŞARL BODLER. İBLİSİN LİTANİYASI

BaudelaireNadard-thumb

      Les Litanies de Satan

 

Ey Mələklər içində ən gözəl, ən ağıllı!

Tale arxa çevirən, şükrə tamarzı Tanrı!

Ah, İblis, acı mənim bu miskin həyatıma,
Sürgünlərin Padşahı, haqsızlıqlara qurban,

Basılıb yeniləsə də, daha da güclü qalxan,

Ah, İblis, acı mənim bu miskin həyatıma!

Sən hər şeyi bilirsən, yeraltılar kralı,
Sənə yaxşı tanışdır bəşər iztirabları.

Ah, İblis, acı mənim bu miskin həyatıma,

Qarğınmış səfillərə, cüzamlılara belə,

Dadını tanıdırsan sən behiştin eşq ilə,

Ah, İblis, acı mənim bu miskin həyatıma.

Daim Ölümlə, qoca və güclü oynaşından
Ümid doğurursan, ah, bu hoqqana heyranam!

Ah, İblis, acı mənim bu mskin həyatıma,
Sənsən məhkuma sakit, qürurlu baxış verən,
Eşafot quranlara yetişər lənətlərin.

Ah, İblis, acı mənim bu miskin həyatıma!
Hansı guşələrində yer üzünün bilirsən,
Paxıl Tanrı gizlədib incilərini bizdən.

Ah, İblis, acı mənim bu miskin həyatıma!

İti gözlərin görür dərin arsenalları,
Metal tayfalar yatır orda qapanıb qalan,

Ah, İblis, acı mənim bu miskin həyatıma!
 Girdabları gizlədən sənin geniş əlindir,

Binanın qırağımda yuxulu yeriyəndən.

Ah, İblis, acı mənim bu biskin həyatıma,

Sənsən sümüklərini möcüzəli sağaldan,

Atla fikirli sərxoş küçədə basılanda.

Ah, İblis, acı mənim bu miskin həyatıma!

Ah, incə iştirakçı, basırsan nişanını.
Sən alçaq və rəhmsiz Krezlərin alnına.

Ah, İblis, acı mənim bu miskin həyatıma!

Sənsən ürəklərinə salan fahişələrin,
Yaraya pərəstişi, əski-üsküyə eşqi.
Ah, İblis, acı mənim bu miskin həyatıma!

Tədqiqatçıya çıraq, qəribin pənahısan,

Tövbəni sənə edər cinayətkar, asılan.

Ah, İblis, acı mənim bu miskin həyatıma!

Gəlib Tanrı Atanın qəzəbiylə qovulsa,

Kim dünya cənnətinən, onun atalığısan.

Ah, İblis, acı mənim bu miskin həyatıma!

 

DUA

Cəlal və alqış sənə, İblis, hökm sürdüyün

Səma zirvərində və baslıb girdiyin,

Cəhənnəmdə ki, orda təkcə xəyallarlasan!

Bir gün Bilik Ağacı üstündə açan zaman

Təzə bir məbəd kimi budaqlarını, onda,
Buyur mənim də ruhum qoy uyusun yanında.

 

Fransızcadan tərcümə

13-14.08. 2018

Samara