Архив | 12.08.2018

ŞARL BODLER. İŞÇİ SKELET

бодлер

Le Squelette laboureur

I

Çay qırağındakı mağazalarda
Çoxlu anatomik rəfə düzülən,
Saralan, büzülən. meyitə dönən,

Qədim mumiya tək yatır kitablar.

 

Qüssəli olsa da hekayə hərçənd,

Qravürlərdəki xüsusi sərtlik,
Qoca sənətkara xas olan bilik,
Gözəllik yaradır burda müəyyən.
Görürük və bu da daha dolaşıq,

Eləyir dəhşətlə dolu sirləri.

Qara fəhlə kimi torpağı eşir
Skelet, Dərisi çıxan qarışıq.

 

II

 

Həqir, dilibağlı, yaslı kəndçilər,

Bax, bu torpaqdan ki, siz qazırsınız,

Bütün səyləriylə onurğanızın,

Bütün əzabla ki, qolunuz çəkər,

 

Aldığınız məhsul nə qəribədir,
Katorqalıları qəbirlərindən

Çıxardınız, deyin, hansı fermerin,
Gedər ambarına bu məhsul indi?

 

Bəlkə istəyiniz budur (taledən

Ən qorxulu, həm də ən aydın nişan)

Göstərəsiniz ki, o vəd olunan,
Yuxu da məzarda dərin deyildir;

 

Və bizə Heçliyin var xəyanəti;

Hər şey, Ölüm bizi aldadır hətta.

Və bundan belə də, yenə, əbədi,

Məcbur olacağıq biz yəqin, heyhat

 

Bizə naməlum bir diyarda yenə,
Daşlı və üzüpis yeri qazarıq,

Və tiyəsi ağır belə dirənər

Çılpaq və qan verən ayaqlarımız?

 

Franslzcadan tərcümə

25-26.07. 2018

Samara