POL VERLEN. BİR QADINA

verlain-19

          A une femme

Xəyal gülən, ağlayan iri gözlərinizin

Ruha məlhəminədir mənim bu misralarım.

İçərimi sarsıdan qüssədən yaranıblar,

Təmiz ürəyinizə töhfədir onlar  sizin.

 

 

Əfsus! İzləməkdədir məni qorxulu kaşmar,
Daha divanə, qısqanc, daha da çılğınam  mən,

Canavar sürüsüdür sanki dalımca gələn,
Taleyimi didirlər, taleyimdən qan axar.

 

Mənim iztirablarım, ah, elə dəhşətlidir
Ki, cənnətdən qovulan o birinci insanın

Naləsi mənimkinin yanında xoş nəğmədir.

 

Sizin qəlbinizdəki qayğılarsa, inanın,

Səmada pərvazlanan göyərçinlərə bənzər,
Sentyabrda, gülüm, elə ki hava qızar.

 

Fransızcadan tərcümə

20-21. 11. 18

Samara