İOSİF BRODSKİ. A.BUROV, TRAKTORÇU

Çöldə traktorçu Burov, bir də mən –

Brodski İosif, sovxoz fəhləsi.

Payızlıq taxılı əkirik qoşa.

Görürəm uzaqda qaralır meşə,
Səmada reaktiv uçarın izi.

Sıxır tumsəpəndə dəstəyi çəkməm.

Tumlar dikəlirdi malanın altda

Basırdı ətrafı mühərrik səsi,

Pilot mesaj yazdı göydə kiməsə.

Dalım hərəkətə, şumaydı üzüm,

Bu toxumsəpənə bəzəkdim özüm.

Tozla Mozart kimi pudralanırdım.

1964

ruscadan tərcümə

19.01. 2022, Samara

=======

Иосиф Бродский

А. Буров тракторист…

А. Буров — тракторист — и я,

сельскохозяйственный рабочий Бродский,

мы сеяли озимые — шесть га.

Я созерцал лесистые края

и небо с реактивною полоской,

и мой сапог касался рычага.

Топорщилось зерно под бороной,

и двигатель окрестность оглашал.

Пилот меж туч закручивал свой почерк.

Лицом в поля, к движению спиной,

я сеялку собою украшал,

припудренный землицею как Моцарт.