UİLYAM ŞEKSPİR. 64-CÜ SONET

Sonnet_64_1609.jpg

When I have seen by time’s fell hand defaced…

 Gərəndə dağıdır zaman əliylə,

Ötən əsrlərdə yaranan nə var;

Uçub gəlir yerə uca qüllələr,

Bürüncün özü də qalıb pas atar,

Görəndə suları ac okeanın,

Sahilə zəfərli hücumlar çəkir.

Ya torpaq su üstdə zəfər qazanır,

İtkilər qazancdır, qazancsa itki.

Görəndə bir belə dəyişmələri,

Görəndə fənadır sonu hər şeyin,

Fənalıq özü də söyləyir mənə,

Gün gələr, aparar zaman eşqimi.

  —                 

 Ağlamaqdan özgə nə qalır indi,
Biləndə səadət müvəqqətidir.

 

İngiliscədən tərcümə

21.02.2018

Samara