DÜSTUR       

U LENİ        

Necə ki, izahı olur hər şeyin,
Sadə düsturu var qocalığın da:

İncidir iyi də yemək-içməyin,
İynədir, dərmandır arzuladığın…

28.08. 2018

Samara