Архив | 09.12.2012

GƏMİLƏR GEDƏRDİ BU ÇAYDA BİR VAXT…

KÜR 7

                          Cahangir Süleymanlıya

 Gəmilər gedərdi bu çayda bir vaxt.

Təmiz, al-yaşıllı göyərtələrdə,

Qəribə adamlar vurnuxardılar,

Qıraqdan baxardıq, heyrət edərdik.

 

Hər gün saatlarla əsir-yesirdik,

Beş-on qoyun quzu qabağımızda.

Qürub yubanırdı, biz tələsirdik,

Tikan sızıltısı ayağımızda.

 

Nədənsə axşamlar keçərdi onlar,
Ayın, ulduzların alışan çağı.

Mühərrik səsiylə ürək çırpınar,

Birdən canlanardı Kürün qırağı.

 

Dünyada nə yaxşı mahnı vardısa,

Həmin gəmilərdə dinərdi hökmən.

Nəğmə yarılanır, dalğalardasa

Davamı, sonuydu coşub səslənən.

 

Gözdən itərdilər tini burulub,

Sükut bürüyərdi suyun üzünü.

Qayanın üstündə bir az da durub,

Qapıya sürərdik qoyun-quzunu.

 

Nə səs eşidirdik, nə də rəng seçir,

Nə aya baxırdıq, nə ulduzlara.

Gəmi çıraqları göz vurub keçir,

Ürək qayğılanır, fikir azırdı.

 

Tələsir, allahın heyvanı bizdən

Yeyin yeriyirdi, cığırı tutub.

Toranlıq bürümüş evlərimizdən,

Süzülən işıqlar hüznlü, tutqun.

 

Candərdi hürərdi qonşu itləri,

Danlaqla çıxardı valideynlər.

Gördükcə titrəşən siluetləri,

Qüssə işləyərdi iliyə qədər.

 

Fikirlər çəkirdi ərşə yuxunu,

Uzaq ulduzlartək uzaqdı səhər.

Burda dayanmışdı zaman axını,

Qumlamış gəmilər kimiydi evlər.

 

16-30 avq. 2010 Ərəbqardaşbəyli

 

 

RONDO

           

Pasportum cibimdə, ağlım başımda,

Biletim alınıb, pulumdan qalıb.

Vağzal meydanında düşüb maşından

Qatara minərəm, düşərəm yola.

 

Sərhədi keçəndə neçə poqonlu,

Ruhuma tüpürər, cibimi eşər.

Başsız atlı kimi çapar vaqonlar,

Təbiət dəyişər, ölkə dəyişər.

 

Sahmana salaram yatacağımı,

Sonra girişərəm yol yeməyinə.

Ağac-uğacına, ot-ocağına,

Yolların baxaram, gözüm göynəyər.

 

Zəifləyər, batar təkərin səsi,

Yüz yerdən ucalan xorultularda.

Donuq pəncərədə ay gülümsəyər —

Min il yol gedəsən duracaq orda.

 

31.08 — 04.09.08

                                                           Ərəbqardaşbəyli

 

QƏBİRİSTAN HAVASI

 

1

Hasarın o yanı sükuta dalıb,

Göz açmağa qoymur külək bu yanda.

Alışqan tükənib, kibrit boşalıb,

Keçir şamın odu alışan anda  —

Yaxşı hava olmur qəbiristanda.

 

2

Hasardan o yana toranlıq enir,

Hasardan bu yana qara boyanır.

Hasardan o yana behişt sərini,

Bu yanda hələ də daş, dəmir yanır –

Havası xoş olmur qəbiristanın…

 

3

Orda göy üzündə quş qatarlanır,

Qurğuşun səpilib sanki bu yanda.

O yanda qışda qar, yazda yağışlar,

Bu yan ya ilğımda, ya da dumanda –

Yaxşı hava olmur qəbiristanda.

 

4

Hasardan o yanda üfüqlər geniş,

Doğranıb, qapanıb fəza bu yanda.

Hasardan o yanda gəliş, həm gediş,

Burda daşa dönüb durub zaman da –

Fəsillər dəyişmir gəbiristanda…

                                         20-25 sentyabr 2007-ci il, Samara