Архив | 17.12.2012

İLMƏ İLMƏ DALINCA…

İlmə ilmə dalınca

Gələr, naxış yaranar.

Damla damla dalınca

Gələr, yağış yaranar.

Addım addım dalınca

Gələr, yeriş yaranar.

Adam adam dalınca

Gələr, yürüş yaranar.

Əsgər əsgər dalınca

Gələr, xidmət yaranar.

Zəfər zəfər dalınca

Gələr, şöhrət yaranar.

Fəsil fəsil dalınca

Gələr, müddət yaranar.

Nəsil nəsil dalınca

Gələr, millət yaranar.

Millət qeyrət qılıncı

Çalar, tarix yaranar —

Belə yazıb yaradan.

                                                      19.07. 2010

 Ərəbqardaşbəyli

 

 

HƏRƏ OLANINA, ADINA GÖRƏ

Hərə olanına, adına görə-

Ya buket, ya kitab — maşına gədər.

Doğum günlərinə, ildönümlərə,

Gələn hər hədiyyə məclisi bəzər.

 

Vaxt da elə keçir…  Bu ildönümlər

İllərin özünü ötür elə bil.

Təzə təntənəyə tər-təzə güllər,

Təbiət yetirib çatdıra bilmuir.

 

Vaxt ötür… Haçansa qanı qaynadan,

Atəşfəşanlıqdan nəfəs tutulur.

Haçansa ürəkdə sevinc oyadan,

Hədiyyələr indi təsəlli olur…

31 oktyabr 2007, Samara

 

 

EVSİZ

Hansı zirzəmidənsə,

İndi çıxıb, bilinir.

Oğru tək baxır, əsən

Qapqara əllərini

 

Qaldırır ağır-ağır.

Gün işığı bəlkə də,

Gözlərini ağrıdır,

Bəlkə də üzündəki

 

Qançırları gizlədir.

Belə yəqin yaşınıb,

Yumruq zərbələrindən,

Zirzəmi yoldaşının.

 

Baxmır gəlib-gedənə,

Tapdığını gövşəyir.

Dadı yox yediyinin,

Ya ağrıyır dişləri –

 

Gözlər elə bil indi,

Hədəqədən çıxacaq.

Yaşamaq şirin şeydi,

Həyatdadır acılıq…

                  11.04. 2008 Samara

 

 

KƏŞFLƏR, BİLİKLƏR GÜNBƏGÜN ARTIR…

Kəşflər, biliklər günbəgün artır,

Artır günbəgün də bilmədiklərim.

Başım, ha sındıram, anlamır artıq,

Ayağı biləni indikilərin.

 

Teleşəkillərin, telesəslərin,

Bilmirəm nə yolla yarandığını.

Mobil rabitənin prinsipləri,

Mənə, ha öyrənəm, qaranlıq qalır.

 

Adi hesab deyil indi rəqəmlər,

Bəs nədir? – Bu haqda yox təsəvvürüm.

İşi, idarəsi peyklərin də,

Mənə aydın olmaz, həsr edəm ömrü.

 

Aydan, ulduzlardan məlumatım az,

Ordan o yananı hələ demirəm.

Təhsilim yarımçıq, düşüncəm dayaz,

Yaşla əlaqəli geriləmələr…

 

Dünən bildiklərim çıxır yadımdan,

Yadımda qalanlar gümandır ancaq.

Bilmirəm hardayam, kiməm, hayandan,

Kimçinəm, neyçinəm və haçanacan.

 

Görəndə elmli indikiləri,

Düzü, utanıram nadanlığımdan.

Bircə təsəlli var: ən ümdə sirri,

Heç zaman, heç kimə demir yaradan…

21-25avqust 2009, Ərəbqardbəyli

 

 

 

 

 

КАКОЙ ДЕД, ТАКОЙ И ВНУК

Депутат Вячеслав Никонов последние дни не сходит с экранов. Он хмуро рассказывает о невинно убиенном американцами русском мальчике Диме Яковлеве. Хорошо бы заставить его прямо по телевизору зачитывать списки из десятков тысяч русских мальчиков и девочек, у которых судьба была покалечена по вине его «любимого», как он сам говорит, дедушки Вячеслава Молотова.

У Гитлера детей не было. Но можно представить, что дети у Гитлера были. Но трудно представить, что в Германии им позволили бы спекулировать «невинно убиенными» немецкими мальчиками…