Архив | 10.12.2012

ŞARL BODLER. DE PROFUNDİS CLAMAVATİ

                                                                           Şarl  BODLER

       DE PROFUNDİS CLAMAVATİ[1]

 

Sevirəm tək səni, səndən də mərhəmət dilərəm,

Qəlbimin düşdüyü bu qorxulu dibsizlikdən.

Hər tərəf yaslı, üfüqlərsə qurğuşun rəngdə,

Burda daim havaya küfr və dəhşət ələnər.

 

Yanır səmada günəş istisiz ilin yarısı,

Altı aysa gecədir, aləmi zülmət örtər.

Bəlkə qütbün özü çılpaq deyil bu ölkə qədər,

Nə bir heyvan dəyir gözə, nə ağac var nə də su.

 

Daha zalım, daha qəddar  bu kainatda hanı,

Bir günəşdən ki, nuru dondurur damarda qanı.

Qoca Xaos da seçilməz bu tükənməz gecədən.

 

Vəhşi heyvan kimi dünyaya gələydim kaş mən

Uzanaydım günün altında qayğısız, yarıcan,

Bir yumaq tək açılaydı, axıb gedəydi zaman.

 

Fransıcadan tərcümə, iyun-11iyul 2008, Samara

 

Qeyd: İlk dəfə 9 aprel 1851-ci ildə çap olunub. Şerin adı katolik rəhmət duasının ilk sözlərindən götürülüb

 

 

 


[1] Dərinlikdən çağırıram(lat.)