Архив | 08.12.2012

KƏSƏR BU YAĞIŞ DA, GÜN DOĞAR YENƏ…

Kəsər bu yağış da, gün doğar yenə —

Çətirsiz olsam da hələ gəzirəm.

Gedib dəyişərəm sonra əynimi,

Çökərəm önündə televizorun.

 

Başqa yerlər var ki, yağır aramsız,

Çayları daşdırır, yıxır bəndləri.

Başqa şəhərlər var — evlər adamsız,

Sel yuyub aparır başqa kəndləri.

 

Hardasa zəlzələ, dağıntı, qırğın,

Canlı bombalar da partlar hardasa.

Dərdi, müsibəti başqalarının
Sadəcə adlanır: “xəbər”, “hadisə”.

 

Beləcə baxaram gecə keçincə,

Sonra keçirərəm televizoru.

Yerimə girərəm, soyuq balınca,

Baş qoyub yataram üzü divara.

 

Yetişməz nəfəsim, divarı dəlib,

Kimsəyə. Bilmirəm orda kim yaşar.

Başqalıq – məsafə, uzaqlıq deyil,

Başqalıq – bu divar dalında başlar…

 

sentyabr-31 dekabr 2009, Samara

 

 

 

AY DƏYİŞİR, İL DƏYİŞİR…

Sübü bacımın xatirəsinə

Ay dəyişir, il dəyişir,

Dəyişirik, tanınmırıq.

Yurd dəyişir, el dəyişir,

Dünən ayrı, bu gün ayrı.

 

Sularında böyüdüyüm,

Çayla yenə görüşəndə

Tanımıram – ildən-ilə,

Məcrasını dəyişdirir.

 

Kölgəsiylə, meyvəsiylə,

Dolandığım ağacların

Ömrü gedir. Fəsil-fəsil

Dəyişirlər, qocalırlar.

 

Yer dəyişir, göy dəyişir,

Qəlb tanımır göz görəni.

Yubanıram görüşlərə,

Küsüb gedir gözləyənim.

 

Külək döyüb, yağış hopub,

Zaman əyib, daş dəyişib.

Neçə gözün yaşı hopub,

Yazıları düyün düşüb.

 

Başqalanır daş üstü də,

Daş altı da başqalanır.

Dərddir, illər ötüşsə də,

Nə dəyişir, nə yaşlanır.

 

Tələsirəm. Nə vaxtdı ki,

Qalxıb nəslin köçü gedir.

İndi  kimdi qabaqdakı?-

Qardaş gedir, bacı gedir…

                                16-21mart2009 Samara