Архив | 29.12.2012

ON İLDƏN SONRA

Ötər neçə fəsil, ötər neçə il,

Həsrət qəlbimizi incidər, yorar.

Yaxşı bilirəm ki, sağalan deyil,

İndi ayrılığın vurduğu yara

“On ildən sonra.”[1]

 

Tale yelkənimiz bizi, əzizim,

Kim bilir atacaq hansı sulara.

Ayrılıq ağardar saçlarımızı,

Nə xurmayı qalar, nə də ki qara,

“On ildən sonra.”

 

İndi nə biləsən… Bəlkə də həyat,

Bizi dəyişdirər, başqalaşdırar.

Bizə bu günlərdən qalar quru ad,

Biz də can atarıq dövlətə, vara,

“On ildən sonra.”

 

Vəzifə arzusu, şöhrət həvəsi,

Salar qəlbimizi bəlkə də tora.

Xırda qayğıların ağır nəfəsi,

Söz-söhbət, qalmaqal, günümüz qara,

“On ildən sonra.”

 

İndi nə biləsən… Qəfil bir görüş,

Bəlkə bir də bizi qarşılaşdırar.

Dəyişmə, gözəlim, ya da az dəyiş,

Deməyim o hara, indiki hara,

“On ildən sonra…”

23may 1979, Ərəbqardaşbəyli

 


[1] Elçinin hekayəsinin adı

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ

  •  
nar

Андрей Малахов:

Друзья! Вы только что слышали удивительный рассказ Патриарха Кирилла о том, как ему удалось выпросить участок на кладбище для русских сирот. После рекламы, которая будет короткой, в нашей студии появится президент России Владимир Путин. Он расскажет нам, как несколько лет назад он усыновил русского мальчика Дмитрия Медведева, которому в течение четырех лет дал порулить страной. Не переключайтесь!

Robert FROST. PAYIZ GƏZİNTİSİ

 

A LATE WALK

 

Çölü dolaşırdım ot biçiləndə,

Biçin yerini

Şeh elə örtüb ki, bağın cığırı,

Güclə görünür.

 

Sonra gəlib burda girirəm, sönük

Kollarda uçan
Quş pırıltısına bağlı qüssəni,

Dil çətin açar.

 

Divar dibindəki ağac lütlənib.

Yeganə yarpaq

Düşəcək, deyəsən, indi halımdan

Qayğılanaraq.

 

Bəlkə uzanardı gəzintim, amma,

Gözümə dəydi

Artıq avazımış sonuncu astra –

Sənə hədiyyə.

ДРАМА НА ОХОТЕ… ЗА ПРИВИЛЕГИЯМИ…

  •  
nar

— Что ты про Диму Яковлева не выступаешь? – говорит мужу жена Леонида Рошаля. – Вот Жванецкий выступал, народного артиста дали.

— Ему не за Диму дали.

— За Диму дали, не учи меня.

— Мне все равно народного артиста не дадут. Я же не артист.

— Как не артист? Сколько лет выступаешь! Все говорят, что ты артист. Давай, пиши что-нибудь в Твиттере про Диму. И не путай. Не про Медведева Диму пиши, а про Яковлева.

— Не знаю, что писать. Может, попросить, чтобы мальчику Героя России дали посмертно?

— Это уже попросили. Табаков с Захаровым. Ты всегда опаздываешь. Ты предложи про памятник.

— Памятник кому? Путину?

— Да не Путину. Диме Яковлеву…

ЛИЦО НА ЛИЦЕ СИДИТ, ЛИЦОМ ПОГОНЯЕТ

Патриарх Кирилл, обратившись ко всем православным людям, заявил, что отказывается от бронированного Мерседеса и отныне намерен передвигаться на осле, как «каш Господь Иисус Христос». Святейший напомнил, что он является охраняемым лицом, и в настоящее время в президентской администрации рассматривается вопрос о присвоении статуса «охраняемое лицо» также и ослу.

MƏNUM GÖRDÜYÜM İŞİ…

Mənim gördüyüm işi,

Mənəcən atam görüb.

Atamsa bu vərdişi,

Atasından götürüb.

 

Qatılıbdır bu işə,

Babamın babası da.

Kəsəsi: ayrı peşə,

Tanımırıq dünyada.

 

Qonşum da bu işdədir,

Qonşumun qonşusu da.

Nəsillər dəyişsə də,

İş həmin iş – sonu yox.

 

Niyyətindən bu işin,

Hərçənd hamı xəbərsiz,

Əl-ayaq yer-göy eşir,

Qabarlı ya qabarsız.

 

Biz kişili-arvadlı,

Tərliyik, palçıqlıyıq.

Tikirik, yaradırıq –

Bir növ inşaatçıyıq.

 

İşin yiyəsindəsə,

Nə mərhəmət, nə aman.

Qamçılar, tələsdirər,

Qamçıda qurumaz qan.

 

Ehramlar ehramıdır,

Bu səylə ucaldılan.

Zalım Fironun adı,

Hamıya bəlli – Zaman…

 

                                                27-28 iyul 2007, Samara        

QƏLBİ YANAĞINDA YANAN QIZILGÜL

Qəlbi yanağında yanan qızılgül,

Eşqi dodağında donan qızılgül!

Canın sevdalandı gönçəliyindən,

Bir gün gözə gəldin gəzəlliyindən.

Səni həsrət qoyub budağa, gülüm,

Dustaq elədilər otağa, gülüm.

Ayağı bağçadan kəsilən gözəl,

Şüşə divarlara qısılan gözəl!

Büllur saraydasan qolları bağlı,

Düşdüyün suların yolları bağlı.

Mehə həsrət qalıb yanağın solur,

Şehə həsrət qalıb yanağın solur.

Güldan qəfəsində darıxan gözəl,

Darıxdıqca solan, sıxılan gözəl.

Sən isti möhtacı, işıq acısan,

Soyuq baxışlardan nə alacaqsan?

Bəxtinə dustaqlıq yazılan gözəl,

Zindan tənhalığı canını üzər…

…Hardasa bir bülbül anıb yarını,

Çırpılar qəfəsin divarlarına…

                                                 03 iyun 1985, Ərəbqardaşbəyli

 

Robert FROST. OTLAQ

       (THE PASTURE)

 

Örüş çeşməsini gedirəm açam,

Süpürüb ataram xəzəli tezcə.

Bir azca gözlərəm su dirçəlincə,

Çox da yubanmaram, gedək mənimlə.

 

Balaca buzovu gedirəm tutam,

Odur, anasıyla durub. Körpədir.

Ana yaladıqca əsir, büdrəyir,

Çox da yubanmaram, gedək mənimlə…

QƏRİB ÖLÜMÜ

Maşına nə var ki – dünən tərəvəz,

Sırağagün meyvə, cənazə bu gün.

Başqa maşınlardan yolda seçilməz,

Sürəti ləngiməz — bu qara yükün

 

Bütün ağırlığı özündən qabaq,

Maneə bilmədən çatıb ünvana.

Kənddə bölüşsə də yaxın və uzaq

Dərdlə, bircə gündə əyilər ana.

 

Vətəndə bayraqlar sənin şəninə

Enməz və çalınmaz təntənəli marş.

Biriydin çörəkçin gedən minlərin,

Pul üstündə düşdü öldüyün savaş.

 

Sərhədi keçərsən – ruhun inciməz,

(Ruhun indi aşar başqa sərhədi).

Sənə poqonlular yaxşı yol deməz –

Ölkədən ölkəyə cənazə gedir…

 

Min dəfə deyilər: ”Qibləyə tutun!”

Qəbrə qoyulunca. Eh nə fərq elər

İndi bu? Qürbətdə elə çoxunun

Hər günü keçmirmi üzü qibləyə?

 

Bacın dünənəcən qərib canına

And içərdi. İndi ölümün, adın,

Anda çevriləcək, çağırılacaq –

Bacın ölümünə inanmasa da…

27-29may 2007 Samara

 

 

 

Tyütçev. QƏZƏBƏ GƏLDİM…

                                                     F.İ. TYÜTÇEV

 

Qəzəbə gəldim, Allah aldı tamam,

Yuxumu, əzmimi, can sağlığımı.

Almadı təkcə sənin varlığını,

Ki, ölməsin ona ruhumda inam.

1873