UİLYAM ŞEKSPİR. 6-CI SONET

 

Sonnet_6_1609.jpg        

                    Then let not winter’s ragged hand deface…

Nə qədər dönməyib şirən cövhərə,
Yayını qoyma ki, məhv eləsin qış.

Axıt bu sərvəti elə bir yerə,
Qalsın gözəlliyin tamam solmamış.

 

Sələmçilik deyil heç də bu tədbir,

Xoşbəxtdir könüllü borc ödəyənlər.

Özünə özünü qaytarıb verir,

Sən də bəxtəvərsən birə on dəfə.

 

Birə on olardı qazancın əgər,
Onu yaransaydı özünkimidən.

Ölümün özü də neyləyə bilər,

Qoyduğun nəsildə yaşaya bilsən?

 

             İnad elərsənsə,  gözəlliyinə,

            Torpaqda cücülər yiyələnərlər.

 

İngiliscədən tərcümə

23.02.2018

Samara

QEYD: 6-cı sonet 5-ci sonetin davamıdır. Şair adı çəkilməyən gəncə müraciət edərək ona ailə qurmaq, nəsil artırıb gözəlliyini uşaqlara vermək borcunu xatırladır.