UİLYAM ŞEKSPİR. 134-CÜ SONET

Sonnet_134_1609.jpg

                            So now I have confessed that he is thine…

Etiraf etdim ki, daha o sənin,

Mənsə istəyinə girovam indi.

Mən heç, ancaq onu, ikinci məni,
Qaytar ki, könlümə o, təsəllidir.

 

Ancaq buraxmazsan sən, o da gəlməz,

Çünki sən acgözsən, osa xeyirxah.

Zəmanət imzası o mənə əvəz,

Ataraq, öhdəlik bağlamış daha.

 

Hüsnünə verilən bu veksellə sən,
Sələmçilər kimi alarsan gəlir.

Dostu məhkəməyə hələ çəkərsən,

Onu itirməkdə günah məndədir.

 

                                Dost, nə borcluyuqsa, ödəyib sənə,
                                Sənin əsirinəm mən ancaq yenə.

İngiliscədən tərcümə

30.04.2018

Samara

QEYD: 133-cü sonetin davamıdır; hüquqi tetrminlərlə doludur: “mortgage”, “bail”, “forfeit”, “bond”. “Will” (birinci dördlüyün ikinci misrası) sözü həm istək, həm şəhvət mənasında işlənilir, şərhçilər bu sözün Şekspir dövründə qadın ya kişi cinsiyyət orqanı mənası verdiyini də bildirirlər.