UİLYAM ŞEKSPİR. 7-Cİ SONET

shakespear

                                       Lo! in the orient when the gracious light…

Şərqdə qaldıranda yanan başını,

Günəş şəfqətiylə, dünyada nə var,
Salamlayar onun görünüşünü,

Ali qüdrətinə deyər dualar.

 

Səma zirvəsinə dırmanar günəş,

Oğlan çağındakı igid sayağı.

Baxar ölərilər, heyrətə düşər,

Gördükcə yürüyür qızılı yanğı.

 

Ən uca zirvədən enərək amma

Əfəl qoca kimi gedəndə gündən,

Gündüz pərəstişlə ona baxanlar,

Üzünü kənara döndərir indi.

 

            Sən də gedərisən, yoxsa övladın,

             Yadından hamının silinər adın.

 

15.12.17

İngiliscədən tərcümə

Samara