Архив | 14.12.2017

RİÇARD UİLBER.  RƏVAYƏT 

Wilbur2.jpg                           

                              RİÇARD UİLBER

                                 (1921-2017)

     RƏVAYƏT                   

           Securely sunning in a forest glade…


Verirdi talanın dalda yerində

Xoşniyyət bir ilan özünü günə.

Elə dəyişmişdi qınını indi,

Arxayındı gəlməz düşmən üstünə.

 

Tamam razı idi girdiyi cilddən –

Əyni oxşayırdı kamuflyaja.

Həm də düşünürdü yeri gələndə,
Quyruğu çırpılıb girər davaya.

 

Yox, quyruq həyəcan təbili çalmır,

Onun vəzifəsi deyil bu heç də.
İlan, görəndə ki, əlacı qalmır,

Zəhərli dişini gərək işlədə.

 

Yaxından bir kənli odun yığaraq,
Keçirdi və onu gördüyü anda,

İlan, təbii ki, qayğılanaraq,
Fısıltı qopardı, çox sivil amma.

 

Təşvişə düşərək bu fısıltıdan,

Heyvərə kişinin beyni qaynadı.

Çıxarıb cibindən elə daş atdı,

Nə beyin, nə də baş qaldı ilanda.

        İBRƏT

Oğrunluq, əfsus ki, yarada bilər,
Hədə təsəvvürü də.

Hədsiz müdafiə səyləri belə,

Təcavüzə sövq edər.

 

 İngiliscədən tərcümə

14.12.2017

Samara