Архив | 13.12.2017

  UİLYAM ŞEKSPİR. 5-Cİ SONET

shakespear

              Those hours, that with gentle work did frame…         

Baxışları çəkən gözəl çöhrəni,
Sənətkar əliylə yaratmış Zaman,

Haçansa amansız Tirana dönər,

Məhv olar indi göz, könül oxşayan.

 

Zamansa dincəlməz, yayı sürüyər,

Məşəqqətli qışa qovuşanacan.

Ağacda buz bağlar şaxtadan şirə,
Qarla örtülüdür hayana baxsan.

 

Şüşə zindanlara salınmasaydı,

Yayın xoş ətirlə dolu cövhəri,

Bütün gözəlliklər qalardı yayda,

Yaşamaz, çıxmazdı qışa xatirə.

 

            İtsə də güllərin üz gözəlliyi,
            Qışda da yaşayır onlarn iyi.

 

İngiliscədən tərcümə

13.12.2017

Samara

“BƏNZƏRƏM MƏN UCA BİR DAĞA Kİ, DƏRYADA DURAR…”

Bəzən klassiklərə düzəliş eləmək tamahı yaranır…

“Durmuş idim kuçədə, bir də gördüm haman,

Ağrısını aldığım Feyzi gəlir lap piyan”.

Mən müəllim işləyəndə ikinci misranı uşaqlara belə oxuyurdum:

“Ağrısını aldığım Feyzi gəlir lül piyan”.

“Lap piyan” – dəftərxana ifadəsidir, protokol ifadəsidir. ( Ruslar demirlər «oçen pyan», «slişkom pyan», onlar deyirlər «vdrebezqi pyan», «v stelku pyan» və s.) Bəlkə Sabirdə əvvəldən belə olmayıb, sovet redaktorları dəyişiblər. Ancaq “lül piyan” daha təbii səslənir. (“Lül”ün nə olduğunu bilmirəm…)

 

Sabirin daha bir misrası:

“Bənzərəm bir qocaman dağa ki, dəryada durar”.

Dağın nə cavanı, nə qocası… Dağ dağdan ucalığıyla fərqlənər.

“Bənzərəm mən uca bir dağa ki, dəryada durar…”

Belə yaxşı deyilmi…

Əlbəttə, klassiklərə dəymək olmaz. Yanlışı görmək ancaq onlara olan fövqəladə diqqətimizi göstərir…

13.12.2017

Samara