UİLYAM ŞEKSPİR. 5-Cİ SONET

shakespear

              Those hours, that with gentle work did frame…         

Baxışları çəkən gözəl çöhrəni,
Sənətkar əliylə yaratmış Zaman,

Haçansa amansız Tirana dönər,

Məhv olar indi göz, könül oxşayan.

 

Zamansa dincəlməz, yayı sürüyər,

Məşəqqətli qışa qovuşanacan.

Ağacda buz bağlar şaxtadan şirə,
Qarla örtülüdür hayana baxsan.

 

Şüşə zindanlara salınmasaydı,

Yayın xoş ətirlə dolu cövhəri,

Bütün gözəlliklər qalardı yayda,

Yaşamaz, çıxmazdı qışa xatirə.

 

            İtsə də güllərin üz gözəlliyi,
            Qışda da yaşayır onlarn iyi.

 

İngiliscədən tərcümə

13.12.2017

Samara