Архив | 25.12.2017

UİLYAM ŞEKSPİR. 14-CÜ SONET

shakespear

Not from the stars do I my judgment pluck…

 

Ulduzlardan gəlmir məndəki hikmət

Astronomiyanı bilirəm hərçənd.

Xeyir, şər xəbəri vermirəm fəqət,

Demirəm nə olar hər gələn ildə.

 

Demirəm heç kəsin yaxın baxtını,
Yağışmı yağacaq başına, qar ya.

Demirəm şahlara uğur vaxtını,

Sadəcə baxmaqla uzaq səmaya.

 

Mənim biliklərim gözlərindədir,

Bu qoşa ulduzsa deyir: həqiqət,

Əbədi yaşayar gözəlliyinlə,
Bir gün törəmənə keçsə bu sərvət.

               

           Yoxsa, proqnozum belədir: əgər,     

          Sən ölsən, gözəllik, həqiqət ölər.

 

İngiliscədən tərcümə

25.12. 2017

Samara