UİLYAM ŞEKSPİR. 137-Cİ SONET

 

sonnet 137.jpg

                                    Thou blind fool love, what dost thou to mine eyes

Kor sevgi, neylədin gözlərimə ki,

Görmür görünəni, baxsa da onlar.

Bilərək hardadır, nədir gözəllik,
Yaxşının yerinə pisə vurular.

 

Bütün kişilərin yelkən açdığı

Körfəzə gözlərim lövbər atırsa,

Gəzəri gözlərdən yonub qarmağı,
Qəlbimi bağladın niyə axı sən?

 

Abırlı guşə tək mənə görünən,
Yer karvansaraymış, anlayır ürək.
Bunu görən gözüm yox deyir niyə,

Bu çirkin yalanı suya çəkərək?
                 

               Ürəyim, gözlərim doğru olanı,
              Tanımır, əsiri olub yalanın.

 

İngiliscədən tərcümə

02-03.05.2018

Samara

QEYD: Bu sonetdə şair yenə sevgilisinin sədaqətsizliyindən gileylənir, onu “bütün kişilərin yelkən açdığı körfəzə”, “karvansaraya” (orijinalda: the “wide world’s common place”) bənzədir.