Архив | 07.07.2018

    ŞARL BODLER. MƏNİM KEÇMİŞ HƏYATIM

бодлер

La Vie antérieure             

Dəniz günəşlərinin işığı bəzəndirən,

Geniş portiklər altda illərlə yaşamışam,
Onlar sütünlarıyla — uca, dürüst, möhtəşəm —
Bazalt mağaralara axşam bənzəyirdilər.

 

Yırğalayır dalğalar əksini səmaların,

Təntənəli və mistik bir şəkildə qatılır
Zəngin havalarının qüdrətli akkordları,

Gözlərimdə əks edən qürub çalarlarına.

 

Dinc və ləziz günləri ömrümün keçib orda,

Hər tərəfim cəlallı, maviliklər, dalğalar,

Bədəni lüt qulların sevimli ətir yayar,

 

Sərinlədirlər məni yelpiclərlə palmadan,

Qayğılarıyla ancaq daha da dərinlənir,
Qəlbimi qüssələrlə usandıraıb üzən sirr.

Fransızcadan tərcümə

26.06. 2018

Samara