Архив | 21.07.2018

ŞARL BODLER. “MİRVARİYLƏ BƏZƏNMİŞ DALĞALANAN DONUNDA…”

бодлер

Avec ses vêtements ondoyants et nacrés

Mirvariylə bəzənmiş dalğalanan donunda,
Rəqs edir elə bil ki, yeriyərkən sadəcə,
Beləcə ovsunçunun əsasnıın sonunda,
Qıvrılırlar ilanlar, ritm, musiqi dincək.

 

Necə ki, yaslı qumlar, necə mavi səhralar
Həmişə biganədir insan iztirabına.

Dənizlərdə dalğalar necə ki, şahə qalxar,

Çiçəkləyir, heç nəyin fərqinə  o, varmadan.

 

Cilalanmış gözləri nəfis daşdan yarandı,

Bakir mələklə sfinks bir-birinə qarışan,
Bu qəribə və rəmzi təbiətdəsə olan

Hər şey qızıl, poladdır, işıq, brilliantdır,

Faydasız ulduz kimi həmişə vuracaq bərq,

Bu steril qadının soyuq əzəməti tək.

 

Fransızcadan tərcümə

06-07. 07. 2018

Samara