Архив | 15.07.2018

ŞARL BODLER.  SATILAN PƏRİ                   

бодлер

    La Muse vénale

 

Ürəyimin pərisi, sarayların aşiqi,

Boreyin yenə Yanvar buraxanda başını,
Qara qüssə gələrkən qarlı axşamı qışın,

Odun varmı qızına göyərmiş ayaqların?

 

Cana gətirərmisən mərmər çiyinlərini,
Pərdələrdən asılan gecə şölələriylə?

Necə boşdur sarayın, boşdur pul kisən elə,
Mavi qübbədən qızıl yağar bəlkə əlinə?

 

Hər axşam çörəyini qazanmaqçın sən gərək,
Mehrab uşağı kimi buxurdanı yellərək,
Te Deum oxuyasan, özün də inanmasan.

 

Ya ac oyunbaz kimi çıxasan min hoqqadan,
Görünməz göz yaşıyla gülüşün islansa da.

Bəlkə bir heyvərənin ürəyini açasan.

 

Fransızcadan tərcümə

03.07. 2018

Samara