Архив | 19.07.2018

ŞARL BODLER. DİVANƏ

бодлер

           Le Possédé

Kreplə örtülübdür günəş, onun tək elə,
Ey həyatımın Ayı! Kölgələndir özünü

Yat, istəsən tüstülət, lal ol, turşut üzünü,
Ya da özünü Qüssə girdabına qərq elə;

 

Səni elə sevirəm! İstəsən ancaq bu gün,
Toranlardan sıyrılan tutulmuş ulduz sayaq,
Dəliliklə yoluxmuş yurda basasan ayaq,
Çox gözəl! Nəfis qılınc, sıyrıl qınındfan görüm!

Çıraqların oduyla işıqlansın gözlərin,
Baxışlarında istək yandır həyasızların,

Həmişə sevimlisən, həlim ol, qəzəbli ya;

 

İstəsən al şəfəq ol, istəsən qara gecə,
Bircə əza da yox ki, titrəyib qışqırmaya:
“Ah, əziz Belzebutum! Sənə heyranam necə!”

Fransızcadan tərcümə

07.07. 2018

Samara

UİLYAM ŞEKSPRİN SONETLƏRİNDƏN İBARƏT KİTAB

Bakıda «Parlaq» imzalar nəşriyyartında Uilyam Şekspirin sonetlərindən ibarət kitab çap olunmuşdur. Məcmuəyə sonetlərin ingilis dilində orijinalı və Azərbaycan dilinə tərcüməsi salınmışdır. Ön sözün müəllifi filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin professoru Həbib Zərbliyevdir.

Kitabı bakılı kompütür mühəndisi Yusif Süleymanlı şəxsi vəsaiti hesabına çap etdirmişdir.

kit1

kit2.jpg