Архив | 26.07.2018

  ŞARL BODLER.  ZAVALLI KİMYAGƏR 

бодлер

     Alchimie de la douleur

Yasa batıran var, səni, Təbiət!

İşıqlandlran da öz oduyla var.
Biri o birinə söyləyir: məzar!

O biri söyləyir: Həyat, əzəmət!

 

Ey naməlum Hermes, yardım edənim,
Salırdın həmişə qorxuya məni,
Ən zavallısına kimyagərlərin,

Midasa bərabər elədin indi.

Səninlə dəmirə çevirirəm mən

Qızılı; cənnəti həm cəhənnəmə;

Bulud kəfəninə bükülüb qalan,

 

Görərəm bir əziz meyiti birdən,

Səma sahilləri yanında ona,

Məqbərə tikərəm tayı olmayan.

 

Fransızcadan tərcümə

13.07. 2018

Samara