Архив | 17.07.2018

ŞARL BODLER.  MASKA

             Le Masque

Renessans ruhlu alleqorik heykəl

Heykəltəraş Ernrst Kristofa

 

Budur Florensiya xəzinəsində inci,
Muskullu bədənlərin tökmə dalğalarında

Bol İncəlik və Güc var, səmavi iki bacı,

Mərmərdəki bu qaıdn möcüzədir doğrudan,

Həm nəfis, həm möhtəşəm, heyran edir baxanı,
Dəbdəbəli yataqlar onunla bəzənərdi,

Eynini də açardı padşahın ya papanın.
    — Bax bu ehtiras dolu incə təbəssümə də

 

Özünüsevərliyin onda nəşəsi gəzər,

Xumar, davamlı baxış, kinayəli, məkrli,
Dumanla dövrələnmiş yapışıqlı bu çöhrə,

Bütün cizgiləriyləri deyir müzəffər kimi:

“İşrət səsləyir məni, mənim şanım Məhəbbət!”

Bir dünya əzəməti vardır bu yaranışda,

Zərifliklə ehtiras oyandıran məlahət,

Gəlin, dövrə vuraq bu, gözəlliyin başında.

 

Ah, bu küfrü sənətin! bu fatal sürpriz, ah!

İlahi bədəniylə bəxtəvərlik vəd edən

Qadın monstr kimi bəzənib iki başla!

 — Fəqət yox! Bu, maskadır, bəzəkdir göz aldadan

Bu çöhrə işıqlanıb nəfis bir qrimasla

Bax, necə də əyilmiş, qırışmış hiddətlə o.

Onun səmimi üzü, ona məxsus olan baş,

Çevrilib və örtülüb yalançı sifətlə o.

 

Yazıq böyük gözəllik! Gözlərindən baş alan

Axın gələr qayğılı ürəyimə möhtəşəm.

Yalanınla sərxoşam, qəlbim içir durmadan
Duzlu dalğaları ki, gözlərindən tökür Qəm!

Niyə bəs o ağlayır? O, qənirsiz gözəldir,
Məğlub insan cinsini dizi üstə çökdürüb,
Bədənini gəmirən görın nə sirli şərdir?

 

 — O, səbəbsiz ağlayır, çünki o həyat görüb!

 

Çünki o, ömür sürür, Ondan ötrü ki, ancaq,
Onun qəlbi yaslıdır, əsir dizlərinədək,
Əfsus! Sabahkı gün də  yaşamalı olacaq!

Sabah və birisi gün, həmişə! — hamımız tək!

 

Fransızcadan tərcümə

04-05.07. 2018

Samara