Архив | 25.07.2018

ŞARL BODLER. FANTASTİK QRAVÜR

бодлер
          Une gravure fantastique

Bu qəribə kabusun palpaltar əvəzinə,

Taxılıbdır alnına elə bil ki, məzəynən,
Müdhiş və karnavalı xatırladan diadem,
Mahmızsız və qamçısız, qovur atı o daim,
At da apokaliptik, elə özünə oxşar,
Epilektiklər kimi burnundan köpük daşar.
Fəzanı dayanmadan ikilikdə yarırlar,

Tapdayıb sonsuzluğu başsız ayaqlarıyla.

Süvari alov saçan qılıncını yellədir,
Adsız kütlələrə ki, miniyi basıb gedir.

Öz qəsrini yoxlayan prins tək gəzir, baxır,
Üfüqlərsiz və soyuq, nəhəng bir məzarlığa.

Burda yatır günəşin solğun ağ işığında

Tayfalar çox qədimdən, həm də ki bu yaxından.

Fransızcadan tərcümə

12.07. 2018

Samara