Архив | 22.07.2018

  ŞARL BODLER.  BİR KREOL XANIMA

бодлер

    À une Dame créole

Günəşdən sığal görən xoş ətirli diyarda
Qırmızı ağacların orda zirvəsi qübbə,
Palmalardan xumarlıq gözlərinə yağardı,
Rast gəldim  kreola, gözəlliyi qəribə.

 

Solğun, hərarətli həm, qəlb sehirləyən əsmər,
Kübar ədalarını incə boynu göstərir.

İri və qaməti dik, ovçu kimi yeriyər,

Gözlərində əminlik, həlimdir təbəssümü.

 

Əgər getsəniz, Madam, cəlallı bir diyara,
Sahilinə Senanın, yaşıl Luarın ya da,

Bir bəzək olardınız siz qədim saraylara.

 

Şairlər siz xəlvət guşələrdə görəndə,
Qəlblərində min sonet mövzusu göyərərdi,

Gözləirinzdən qara dönərdilər qullara.

Fransızcadan tərcümə

08-09.07. 2018

Samara